خانه
ارتش سرخ--پرسپولیس پرفسو برانکو وحید امیری -- مرد با اخلاق مهدی طارمی -- آقای گل احمد نورالهی -- پسر پرسپولیسی علی رضا بیرانوند -- استاد کلین شیت کمال کامیابی نیا -- سخره سخت محسن مسلمان -- مهندس فوتبال سروش رفعیی -- ارباب دلها فرشاد احمد زاده -- پسر برانکو