خانه

جشن قهرمانی پرسپولیس
   پنالتی طارمی و رضاییان به سبک مسی

پرسپولیس (4) چوبله کرد استقلال (2) را به معنای واقعی ...