معرفی

سعید صالحی هستم نزدیک به یک سال است که شروع به آمورش برنامه نویسی، برنامه های اندروید و طراحی صفاحات وب کرده ام و خدا را شاکرم که تا کنون  پیشرفت خوبی داشته ام  و امیدوارم، به آینده روشن

سعید صالحی

تمرین و پروژهای انجام شده

تمرین یک تمرین دو تمرین سه تمرین چهار
تمرین پنج تمرین شش تمرین هفت تمرین هشت
صفحه اصلی صفحه اصلی نمرین یازده صفحه اصلی
تمرین سیزده تمرین چهارده نمرین پانزده تمرین شانزده
تمرین هفده تمرین هجده صفحه اصلی تمرین بیست
تمرین بیست و یک تمرین بیست و دو تمرین بیست و سه تمرین بیست و چهار
تمرین بیست و پنچ تمرین بیست و شش تمرین بیست و هفت تمرین بیست و هشت


ارتباط با ما

آدرس
تهران
تلفن
09303054245
ایمیل
saeid.salehi@gmail.com
تلگرام اینستاگرام گوگل پلاس  ایمیل